پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

منابع داخلی (Local Resources)

 

نام منابع

 

دسترسی

 

URL Address

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام    (ISC)  

 

Free

http://www.isc.gov.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد  دانشگاهی    (SID)  

 

Free

http://sid.ir

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران    (IRANDOC)  

 

Free for Subscribers

http://www.irandoc.ac.ir

سامانه دانش گستر برکت

 

Free for Subscribers

 

http://health.barakatkns.com/search

بانک اطلاعات نشریات کشور    (MagIran)  

 

Free for Subscribers

 

http://www.magiran.com

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

Free

http://journals.research.ac.ir

 


گروه دورانV5.5.2.0