منابع داخلی (Local Resources)


نام منابع

 

دسترسی

 

URL Address

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC)

 

Free

http://www.isc.gov.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد  دانشگاهی  (SID)

 

Free

http://sid.ir

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران  (IRANDOC)

 

Free for Subscribers

http://www.irandoc.ac.ir

سامانه دانش گستر برکت

 

Free for Subscribers

 

http://health.barakatkns.com/search

بانک اطلاعات نشریات کشور  (MagIran)

Free for Subscribers

 

http://www.magiran.com

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

Free

http://journals.research.ac.irV5.1.0.0