دسترسی آزمایشی به مجموعه Pathway Studio

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه Pathway Studio از طریق آدرس زیر به مدت سه ماه برای دانشگاه فراهم شده است. Pathway Studio یک ابزار بیوانفورماتیک با تکنولوژی خوانش ماشینی (Machine Reading) و داده کاوی (Text Mining) است که به منظور استخراج اطلاعات مرتبط با ساختارهای بیومدیکال نظیر پروتئین ها، مولکول های کوچک، بیماری ها، پروسه های درون سلولی، سلول ها، درمان ها ازمتن مقالات پابمد و میلیون ها مقاله دیگر از بیش از 10000 عنوان مجله طراحی شده است. Pathway Studio امکان تحلیل اطلاعات مربوط به واکنش های سلولی، فعل و انفعلات پروتئینی و متابولیسمی را با تصویرسازی مکانیسم بیماری ها و پروسه های بیولوژیکی میسر می سازد.
http://www.pathwaystudio.comبازگشت           چاپ چاپ         

تمامی حقوق این سایت متعلق به واحد کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد

V5.1.0.0